Startpagina

kaatsen

Op ‘e tredde sneon yn augustus wurdt der yn Lippenhuzen in keatspartij organisearre. It tal dielnimmers skommelt tusken de fyftich en sechstich. It bliuwt faaks noch lang gesellich.
Fierder wurde der noch keatspartijen besocht yn Drachten, Jobbegea, It Hearrenfean en Tsjalbert.

Nieuwe jassen

Toernooi 2014